Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer87464/public_html/wildmen.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Strzał w dziesiątkę! Koła łowieckie otrzymują dofinansowanie! | WildMen

WildMen

Fot Rafał Łapiński

Strzał w dziesiątkę! Koła łowieckie otrzymują dofinansowanie!

Dwa tygodnie temu poinformowaliśmy, że możemy się ubiegać o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwsze koła już otrzymały środki!
Reklama

Nie dziwiło nas wielkie zainteresowanie tekstem „Tarcza dla myśliwych”. Dokładna analiza ustawy antykryzysowej – jakiej dokonali nasi prawnicy – pozwalała na postawienie tezy, że każde koło łowieckie może powinno uzyskać wsparcie.

Reklama

Czekaliśmy z niecierpliwością na informacje od kół, które jako pierwsze złożyły wnioski do Powiatowych Urzędów Pracy i mamy już dwa stu procentowe potwierdzenia! Zarówno koło z Wadowic oraz Dąbrowy Górniczej mają pożyczkę na swoim koncie!

Kwota nie jest wielka, ale w budżecie każdego koła pięć tysięcy się przyda na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, czynsze, księgowość, czy uprawę poletek. Przypominamy, że można ubiegać się o pożyczkę, która podlega umorzeniu, pod warunkiem, że koło będzie prowadzić działalność przez okres trzech miesięcy.

Reklama

Nasi prawnicy uważali, że koła łowieckie prowadzą działalność gospodarczą z mocy ustawy łowieckiej i są w rozumieniu ustawy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcami. Niestety coraz częściej decydują interpretacje i tym razem zwyciężyła dziwna, ale nie będziemy z nią polemizować.

W obydwu przypadkach Powiatowe Urzędy Pracy widziały w kołach łowieckich organizację pozarządową, o jakich jest mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Reklama

Taka interpretacja nie jest korzystna dla wszystkich kół, ponieważ wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10 procent przychodów w poprzednim roku bilansowym, czyli 100 000 tysięcy złotych. Niemniej jednak sugerujemy bezpośredni kontakt z właściwym PUP bowiem każdy urząd może mieć inne zdanie, ale również oczekiwania w stosunku do dokumentacji.

Na pewno koła łowieckie, które zdecydują się na złożenie wniosku muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do właściwego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i uzyskać aktualny wypis z rejestru.

Reklama

Poniżej podajemy właściwą podstawę prawną, która została zaakceptowana przez urzędy pracy w Wadowicach i Dąbrowie Górniczej. Ilość środków jest ograniczona, więc z decyzją nie należy zwlekać zbyt długo!

Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2 Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów