WildMen

Racjonalizacja dostępu do broni

Głos eksperta mecenasa dr Łukasza Urbańskiego w kwestii broni krótkiej dla myśliwych.
Reklama

Jak wskazuje mecenas dr Łukasz Urbański – radca prawny, niekwestionowany autorytet prawa dostępu do broni palnej, ekspert ds. bezpieczeństwa, jeździec i były łowczy okręgowy w Warszawie – broń krótką myśliwi powinni posiadać bezsprzecznie.

Reklama

Po pierwsze – w 2011 roku ówczesny Komendant Główny Policji wprowadził w błąd opinię publiczną, w kwestii rzekomego braku tradycji posiadania broni krótkiej wśród myśliwych. Tradycje te mamy od ponad 200 lat.

Zarówno na dworze ziemiańskim, jak i w miejskiej kamienicy myśliwi oprócz broni długiej posiadali broń krótką. Mecenas Urbański posiada na to wiele dowodów, ponieważ jest właścicielem prawdopodobnie największej w Polsce kolekcji starych pozwoleń na broń.

Reklama

Te dokumenty dowodzą słuszności tezy o konieczności zerwania z komunistyczną tradycją nieracjonalnego reglamentowania dostępu do broni dla praworządnych obywateli.

Po drugie myśliwy jest narażony na zabór broni przez przestępców, w tym kłusowników oraz inny element. Poluje samotnie w nocy, na terenach odludnych i jest zagrożony w sposób ponadprzeciętny.

Reklama

Wreszcie koronny argument – znamy wiele przypadków szarży dzika na myśliwego w trudnym do manewrowania bronią długą młodniku ze skutkiem śmiertelnym. Między innymi w ten sposób zginął młody myśliwy-piłkarz.

Jednak najważniejszym punktem w tej dyskusji jest budowanie kultury posiadania broni w społeczeństwie. Jak wskazuje nasz ekspert: „Nie wydarzył się żaden od ponad 11 lat przypadek niezgodnego z prawem dysponowania bronią krótką, której myśliwi posiadają ponad 2 tysiące sztuk! Tyle egzemplarzy zdążyli zarejestrować w 2011 roku przez kilka miesięcy korzystając z prawnej możliwości.”

Reklama
Z kolekcji dr Łukasza Urbańskiego

Zdaniem dr Łukasza Urbańskiego: „Wystarczy wprowadzić wymóg przejścia przeszkolenia z użytkowania broni krótkiej przez myśliwych, którzy zanim by ją otrzymali, musieliby zaliczyć test kompetencyjny z użytkowania tej broni i do wniosku o jej rejestrację musieliby przedłożyć taki dokument na właściwej miejscowo Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Mecenas Urbański przypomina też o pilnej konieczności racjonalizacji dostępu do broni palnej w Polsce w obliczu zagrożeń ze wschodu: „Zarówno Ukraina jak i Rosja, kilka lat temu praktycznie uwolniły dostęp do broni palnej dla swoich obywateli. Wspierając intensywnie system szkoleń strzeleckich oraz organizacje paramilitarne.”

Z kolekcji dr Łukasza Urbańskiego

Uważa też, że osoby, które publicznie kwestionują konieczność zwiększenia potencjału obronnego obywateli RP powinny być w kręgu zainteresowania państwowych służb kontrwywiadowczych, bowiem głoszenie dziwnych i szkodliwych tez na temat rzekomych zagrożeń ze strony legalnych posiadaczy broni jest na rękę wrogim podmiotom zewnętrznym.

Wszyscy powinni mieć świadomość, że gdy toczone są dyskusje na temat pozytywnych zmian w prawie dostępu do broni aktywują się ośrodki i mechanizmy charakterystyczne dla działań hybrydowych i dezinformacyjnych. Zaskakujące jest też to, że struktury unijne pod pozorem działań dla środowiska naturalnego dążą do całkowitego rozbrojenia obywateli krajów członkowskich UE.

Z kolekcji dr Łukasza Urbańskiego

Nasz ekspert na koniec rozmowy zacytował znaną maksymę rzymską Mora trahit periculum, którą w tym kontekście możemy przetłumaczyć, że zwłoka w uzbrojeniu przysłowiowego Kowalskiego i Malinowskiego, pociąga za sobą wielkie niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa Ojczyzny.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów