Odebrać dzieci myśliwym

Zakaz zabierania dzieci na polowania był usankcjonowaniem ideologii antymyśliwskiej. Myśliwi stali się grupą patologiczną – to wyjątkowo wyrafinowana perwersja, dyskryminacja i podręcznikowe zastosowanie metody eliminacji mniejszości.