PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Łowiectwo bardziej kobiece

Myśliwi są coraz młodsi. Poluje coraz więcej kobiet i coraz więcej inwestują w ochronę przyrody.

Niemiecki związek łowiecki (DJV) zebrał dane społeczno-demograficzne i porównał je z 2016 rokiem. Myśliwi za naszą zachodnią granicą inwestują znacznie więcej pieniędzy z własnej kieszeni w utrzymanie biotopów i ochronę gatunków niż sześć lat temu. Kwota wzrosła o ponad połowę do 130 milionów euro rocznie.

Wydatki na zapobieganie szkód w lasach i na polach wzrosły prawie trzykrotnie do prawie 327 mln euro. Ponad 403 tysiące myśliwych w Niemczech wydaje łącznie 1,8 miliarda euro rocznie!

Statystyczny myśliwy spędza ponad 41 godzin miesięcznie na łonie natury. Z tego ponad 25 godzin na polowaniu, a 16 godzin poświęca pracy na rzecz łowiska. Miedzy innymi ratują dzikie zwierzęta w czasie pierwszych sianokosów!

Nasi sąsiedzi poważnie traktują dobrostan zwierząt. Przeciętnie trzy razy w roku chodzą na strzelnicę, aby ćwiczyć swoje umiejętności strzeleckie. 33 procent badanych trenuje nawet ponad 4 razy w roku!

Z ankiety wynika, że myśliwi w Niemczech stanowią cały przekrój społeczeństwa. Pracownicy i urzędnicy państwowi stanowią – 27 procent. Kadry kierowniczej oraz urzędników służby cywilnej jest 18 procent. Samozatrudnieni stanowią 10 procent, a rolników i leśników jest tylko 3 procent.

W porównaniu z 2016 rokiem o ponad połowę więcej poluje kobiet. Obecnie jest ich 11 procent. W tym samym okresie średni wiek myśliwych w Niemczech spadł o rok do 56 lat.

W co drugim myśliwskim domu mieszka pies. Najpopularniejszą rasą są wyżły – 25 procent. Na drugim miejscu są jamniki i teriery po 9 procent, retrievery 8 procent, tropowce 7 procent, a gończe 6 procent.

Wielka szkoda, że Polki Związek Łowiecki nie przeprowadza takich badań…

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów