intensywny odstrzał drapieżników

Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że dla ochrony zwierzyny drobnej konieczna jest redukcja wszystkich drapieżników.