Antywilcza rezolucja

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską, aby zmienić procedury ochrony dla dużych drapieżników.