PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

300 wilków do odstrzału

Liczba wilków rośnie z roku na rok. Francuską populację szacuje się na co najmniej 800 osobników. Organizacje rolników żądają zdecydowanych działań.

Francuska Izba Rolnicza kwestionuje liczbę wilków jaką ogłosiły władze w komunikacie prasowym i żąda redukcji w 2023 roku 300 wilków. Okazuje się, że przez ostatnie dziesięć lat populacja wilków ma korzystną dynamikę demograficzną i następuje wzrost reprodukcji. Zdaniem rolników większość zgłoszonych „obecności” wilka nie zostaje uwzględniona i obecna populacja jest niedoszacowana.

We Francji wilki pojawiły się ponownie w 1992 roku, gdy populacja osiągnęła 500 osobników – rząd wprowadził odstrzał. Rocznie wyje się zgodę na redukcję około 100 osobników, ale odstrzał na tym poziomie powoduje, że populacja stale się zwiększa. Głównym powodem jest niedoszacowanie przyrostu.

Hodowcy żyją w strachu. Pomimo wprowadzonych środków ochrony jest coraz więcej ataków. Dlatego organizacje rolników postulują o możliwość odstrzału wilków na pastwiskach.

Pokazują twarde dane, z których wynika, że na kontynencie europejskim żyje 18 tysięcy wilków, co świadczy że nie jest już zagrożonym gatunkiem. Tymczasem pasterstwo zanika. Hodowcy wykazują nieskuteczność obecnego planu zarządzania i żądają efektywnych działań.

Ekspansja dużych drapieżników jest bezpośrednim zagrożeniem dla obszarów wiejskich, które teoretycznie znajdują się w centrum polityki europejskiej. Ostrzegają, że odchodzenie od otwartej hodowli znacząco zuboży bioróżnorodność.

Zdaniem francuskich hodowców zarządzanie wilkiem musi uwzględniać realny plan ochrony pasterstwa i umożliwiać narażonym na ataki wilków prawo do obrony zwierząt gospodarskich.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów